Đề khảo sát lớp 12 lần 1 môn Văn của THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ năm học 2016-2017

 Đề khảo sát lớp 12 lần 1 môn Văn của THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ năm học 2016-2017 đúng cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và đào tạo. (Thời gian làm bài: 120 phút) I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn văn sau và […]

Mẹo lấy dẫn chứng để bài văn nghị luận xã hội thuyết phục nhất

    Nếu không dẫn chứng, bài nghị luận xã hội gần như diễn thuyết. Lấy quá ít dẫn chứng, bài văn thiếu tin cậy, còn nhiều quá khiến bài viết bị loãng. Vậy nên lấy bao nhiêu dẫn chứng để bài văn nghị luận xã hội thuyết phục nhất? […]